CA

Col·lecció

La Biblioteca compta amb més de 60.000 exemplars en diferents suports, amb més de 50.000 monografies, uns 9.000 audiovisuals i més de 600 títols de publicacions periòdiques. Segons la ubicació, la col·lecció de la biblioteca pot ser:

 1. De lliure accés: a les prestatgeries de la sala de consulta de la biblioteca, es pot agafar i consultar directament, sense la intermediació del personal bibliotecari.
 2. D’accés restringit: fons ubicats als dipòsits per raons de conservació, d’espai, etc. Poden ser obres en préstec o de consulta en sala, segons les característiques. Per a la consulta o préstec, les persones usuàries han d’omplir un imprès de sol·licitud.

Fons general: Format per obres de referència (enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris...), monografies de temàtica diversa i obres literàries, entre d’altres. Una part d’aquest fons general, les adquisicions més recents, és de lliure accés.

Fons especialitzat: Amb monografies de cultura artesana (art del ferro, indústria del moble, vidrieria, jardineria, etc.) i monografies relacionades amb l’art en general (teoria de l’art, fotografia, música, cinematografia...)

Fons audiovisual: Format aproximadament per uns 9.000 exemplars en diferents suports: DVD, disc sonors, vídeos i CD-ROM. Aquests fons estan distribuïts entre la secció d’audiovisuals de lliure accés i els exemplars ubicats als dipòsits. A la secció d’audiovisuals trobareu una selecció de pel·lícules, ordenades per gèneres cinematogràfics, un fons de música, ordenat per estils musicals, documentals, i una selecció de CD-Roms amb material de suport a l’aprenentatge entre d’altres.

Fons d'hemeroteca: La biblioteca conserva un fons de diaris, revistes i publicacions oficials publicades des del 1810. A més d’aquest fons més antic, la secció d’hemeroteca conté més d’un centenar de títols de publicacions periòdiques consultables al catàleg i disponibles en préstec.

Fons antic: Manuscrits, entre els que destaca De l’art de picapedrer de Josep Gelabert o el Llibre de Botiga, gravats, etc.

Fons local: El fons local aplega llibres, fullets, publicacions periòdiques, audiovisuals i materials diversos publicats o produïts a Mallorca i recollits per l’oficina de Dipòsit Legal. Aquest fons està exclòs de préstec i s’ha de consultar a la biblioteca.

Secció destinada a la consulta de diaris, revistes i butlletins oficials.

Butlletins oficials que es poden consultar:

 • Butlletí Oficial de l'Estat (BOE): microfitxes des de gener de 1984 i CD-ROM des de gener de 1998 fins a desembre de 2008.
 • Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB): microfitxes des de gener de 1989 i CD-ROM des de gener de 2001 fins a l'actualitat.

L'hemeroteca guarda un important fons de diaris, setmanaris i altres publicacions en sèrie del segle passat. Aquest fons es troba actualment inventariat.

Les revistes en curs són de lliure accés, es poden consultar a la sala de lectura i també es presten. Les condicions del préstec són:

 • Es presta un màxim de 3 exemplars durant una setmana.
 • El darrer número de cada revista està exclòs de préstec.

La premsa diària també és de lliure accés i es pot consultar a la sala de lectura.

Selecció d’obres audiovisuals (DVD, Blue-Ray, CD, CD-ROM), classificades en els apartats de cinema, sèries de televisió, documentals, música i recursos electrònics en CD-ROM.

A la col·lecció musical de la BCA trobareu seccions especialitzades en jazz, blues i en músiques al món. També hi trobareu una representació dels diferents gèneres musicals, així com algunes de les darreres novetats discogràfiques.

Aquesta secció està classificada en cinc grans apartats:

 • Músiques del món (per criteris geogràfics)
 • Folk balear
 • Jazz
 • Blues i soul
 • Altres (rock, cantautors, pop, etc.)

Per raons d'espai, no tota la col·lecció musical és de lliure accés, consultau el catàleg o el personal bibliotecari.

Per consultar la col·lecció de música clàssica i òpera disposau, també, d'una guia en paper, que podeu demanar al personal de la biblioteca.

Hemeroteca local digital

Col·leccions especials

Tràmits i procediments relacionats

Horari

De dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h

Dissabtes de 9.30 a 13.45 h

Adreça

Via de Roma, 1, 07012 Palma

Contacte

(+34) 971 219 536

(+34) 971 219 531

bca@conselldemallorca.net