BCA fora

Activitats formades per una sèrie de rutes guiades gratuïtes a fi de donar a conèixer la història de la nostra ciutat i de Mallorca a partir de l’entorn on se situa la nostra biblioteca.


Informació relacionada

  • Inscripció a les activitats de la BCA

    Visita