Préstec interbibliotecari

Préstec interbibliotecari per a usuaris de la BCA

A través d'aquest servei de préstec qualsevol usuari amb el carnet de la BCA pot sol·licitar a altres biblioteques obres que no es troben a la BCA:

 • Documents d’altres biblioteques que no es troben al nostre fons ni a cap altra biblioteca de la ciutat.
 • El tipus de document que es pot sol·licitar en préstec interbibliotecari depèn dels criteris establerts per la biblioteca proveïdora.

Sol·licituds

Podeu fer les vostres sol·licituds a través del formulari de préstec interbibliotecari o al taulell d'informació de la biblioteca emplenant la sol·licitud que us facilitarà el personal bibliotecari.

 • El mateix usuari no pot tramitar més de dues sol·licituds a la vegada.
 • Les condicions d’ús i durada del préstec són les que determina la biblioteca proveïdora.

Tarifes i forma de pagament

 • Què ha de pagar l’usuari?
  • Les despeses d'enviament de la biblioteca proveïdora.
  • Les despeses de devolució de la BCA, d’acord amb les tarifes del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 99, de 30/06/2005).
  • Les reproduccions que es demanin. (BOIB núm. 99, de 30/06/2005).
 • Com ha de pagar l’usuari?
  • En efectiu a la biblioteca o mitjançant un ingrés al banc, per a les despeses de la BCA.
  • Segons la forma establerta per les despeses de la biblioteca proveïdora.
  • El servei de préstec interbibliotecari és gratuït entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

 

Préstec interbibliotecari per a biblioteques

Servei dirigit a altres biblioteques i centres de documentació.

Documents exclosos de préstec interbibliotecari:

 • Obres de referència
 • Publicacions periòdiques
 • Fons antic (obres publicades abans de 1958)
 • Materials especials (fotografies, fullets, mapes, cartells, làmines, material inèdit, gravats, manuscrits…)
 • Tots els documents amb característiques especials que determini la biblioteca

Sol·licituds

Cal indicar les dades mínimes per a identificar el document (autor/títol/publicació/signatura/tipus de suport) i un nom i telèfon de contacte. Es pot enviar mitjançant:

 • Per correu electrònic, preferiblement: bca@conselldemallorca.net
 • A través del programa de gestió de préstec (per a biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca).

Resposta i tramitació del préstec

 • La BCA confirmarà el préstec i informarà sobre les condicions i el preu d’aquest servei.
 • La biblioteca sol·licitant farà el pagament de la tarifa de la BCA que pertoqui i enviarà el justificant d’ingrés.
 • Finalment, la BCA enviarà el document en préstec.

Responsabilitats de la biblioteca sol·licitant

 • Vetllar pel bon ús dels documents prestats i per l’acompliment de les condicions d’ús establertes en el préstec.
 • Tornar el document dins el termini establert.
 • Fer-se responsable de la pèrdua o deteriorament del document prestat.

Condicions del préstec

 • Es presta un màxim de dos documents a la vegada.
 • S’ha d’enviar una sol·licitud per a cada document.
 • La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir de la sortida del document.
 • Es pot renovar per 30 dies més, sempre que el document no tingui cap reserva.
 • Per a determinades obres, la consulta s’ha de fer a les dependències de la biblioteca sol·licitant.
 • Les devolucions s’han fer per correu certificat amb el material degudament empaquetat.
 • Aquest servei no és gratuït. Les tarifes establertes (BOIB núm. 99, de 30/06/2005) inclouen les despeses d'enviament i l'import de les reproduccions, si se'n fan. Les despeses de devolució van a càrrec de la biblioteca sol·licitant.
 • El préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca, de la que forma part la BCA, és gratuït.

Informació relacionada

 • Sol·licitud préstec interbibliotecari per a les persones usuàries de la BCA

  Visita
 • Sol·licitud préstec interbibliotecari de la BCA a altres biblioteques

  Visita
 • Ordenança préstec interbibliotecari (BOIB núm. 99 de 30-06-2005)

  Descarrega
 • Ordenances tarifes reproduccions i préstec interbibliotecari (BOIB núm. 99 de 30-06-2005)

  Descarrega